شنبه, 17 بهمن 1394

کاربران بسیاری با مشکل نصب درایور در لپ تاپ های HP روبرو هستند .

یکی از دلایل اصلی این مشکلات رعایت نکردن ترتیب نصب درایورهاست .