دوشنبه, 10 اسفند 1394

یکی از مشکلاتی که کاربران پرینتر hp 1018 با آن روبرو می شوند مشکل پرینت نکردن این چاپگر است . ماجرا از اینجا شروع می شود که این پرینتر به خوبی

در ویندوز xp کار می کند اما با نصب در ویندوز 7 مشکلات آغاز می شود . مشکل به این صورت است که پرینتر در لیست پرینترهای ویندوز نمایش داده می شود

دستور پرینت هم کار می کند پرینت شما به صف پرینت اضافه می شود اما پس از آن بدون هیچ گونه خطایی دستور پرینت حذف می شود و دستگاه نه پرینت

می کند و نه هیچ گونه صدایی از آن خارج می شود .